– Ruwan, what happened to your mirror?
– Broken, madam
– Ruwan, is there any problem with your brakes?
– Yeees, madam, broken! Don’t worry, madam, you safe! Home safe, promise.
– Îhî.

Faptul că scriu aceste rânduri e o dovadă că Ruwan și-a ținut promisiunea. Sau a fost noroc chior.